เรียงร้อยเรื่องธรรมภัณฑ์

       Dhamma1000 อ่านว่า ทำ-มะ-พัน นั้นคือเว็บไซต์ที่มีแนวคิดในการนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ คติ และพิธีทางศาสนาที่นับวันจะค่อย ๆ เลือนหายไปมาให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ เข้าใจ และเมื่อถึงคราวปฏิบัติก็สามารถที่จะได้อย่างไม่ขัดเขิน หรือขาดตกบกพร่อง
     Dhamma1000 นั้นมีชื่อในภาษาไทยเขียนว่า ธรรมภัณฑ์ สำหรับแนวคิดในการใช้ตัวเลข 1000 มาผสมผสานนั้นเกิดจากมุมมองของวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ศตวรรษแห่งโลกดิจิตอลที่เกี่ยวพันกับตัวเลข ศูนย์ และหนึ่ง ส่วน Dhamma หรือ ธรรมะ คือเรื่องราวของพุทธศาสนา เมื่อทั้งสองสิ่งมาอยู่รวมกันก็จะมีความหมายถึงการสื่อสารเรื่องพุทธศาสนาผ่านทางสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปของเว็บไซต์ เพื่อให้ชาว ไซเบอร์เน็ตได้สัมผัสนั่นเอง
       ประวัติ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ในย่านวัดราชบพิตร ได้มีการเริ่มดำเนินกิจการร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ โดยอยู่ภายใต้ชื่อ ธรรมภัณฑ์ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ในการดำเนินกิจการนั้น “คุณธรรม” คือปรัชญาที่ธรรมภัณฑ์ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา คุณธรรมที่ว่าคือความพิถีพิถัน ความใส่ใจในการผลิตสินค้าที่ต้องได้คุณภาพ เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้าทุก ๆ รายที่ก้าวเข้ามาในร้าน และด้วยคุณธรรมนี้เองที่ทำให้ ร้าน “ธรรมภัณฑ์” สามารถดำเนินอยู่ได้ยาวนานกว่า 30 ปี
       วันนี้ แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไปเพียงใด “คุณธรรม” ที่เคยปฏิบัติต่อลูกค้าก็ไม่เคยลดน้อยถอยลง ในทางตรงกันข้ามกับต้องทวีมากยิ่งขึ้น เพราะนั่นคือวิธีที่ธรรมภัณฑ์จะสามารถใช้ตอบแทนให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีที่สุด เพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงแนวคิดนี้ ธรรมภัณฑ์จึงใช้สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความหนักแน่นมั่นคงด้วยรูปช้างคู่ ซึ่งไม่เพียงแต่บอกถึงความหนักแน่นทรงพลังในการดำเนินธุรกิจ ช้างยังเป็นสัตว์ที่เกี่ยวกับกับพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลอีกด้วย
         ดังนั้น สัญลักษณ์ช้างคู่ พร้อมอักษร “ช้างคู่ คู่คุณภาพ คู่คุณธรรม” จึงเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาที่เราตั้งใจมอบให้กับลูกค้าของเราตลอดไป